حذف چهار صفر از پول ملی یک اقدام ضروری است چراکه ارزش پول ملی ایران هر سال نسبت به سال گذشته افت کرده، ولی بحث اصلی اینجاست که آیا این صفرها خود به وجود آمده‌اند یا براساس یکسری عوامل اقتصادی و سیاست گذاری‌ها و معایب نهادینه شده در اقتصاد کشور؟

سیاست حذف صفر زمانی اقدام صحیحى به حساب می‌آید که اصلاحات ساختاری در اقتصاد انجام شده و برای اینکه شکل ظاهری اقتصاد متناسب با اطلاحات باشد صفرها را برمی‌داریم؛ اما اگر حذف صفرها بدون اصلاحات ساختاری انجام شود، مانند یک رفتار پوپولیستی است که این روزها بسیار رواج پیدا کرده است.

به اعتقاد من ضمن اینکه یک روزی این صفرها باید از پول ملی حذف شود، اما تا زمانی که مشکل تورم و نقدینگی به شکل گسترده در اقتصاد وجود دارد، طرح و اجرای این سیاست اقدام درستی نیست.

همچنین طی سه چهار دهه اخیر رفتار اقتصادی ما در حوزه سیاست نیز قابل دفاع نبوده و این موضوع هم در کنار سایر عوامل در کاهش ارزش پول ملی تاثیرگذار بوده است، بنابراین تا زمانی که این موارد برطرف نشود، حذف 4صفر تنها به صورت یک آرایش ظاهری و بزک اقتصادی باقی خواهد ماند.

من معتقدم حذف چهار صفر از پول ملی در شرایط کنونى حرکتی است در جهت فضاسازی جامعه و سرگرم کردن اقتصاددان‌ها به بحث و تبادل نظر درباره این مسئله؛ زیرا در دوره فعلی مجلس این طرح به نتیجه نخواهد رسید و در مجلس بعدی هم معلوم نیست به چه شکلی پیش خواهد رفت.

در رابطه با تاثیر حذف صفر از پول ملی و تاثیر آن بر بازار و نرخ دلار نیز باید بگوییم که درواقع عوامل تاثیرگذار قوی‌تری وجود دارد که می‌تواند بازارها را متاثر کنند و این مسئله در مقابل آن‌ها بسیار کوچک است اما تجربه کشورهای دیگری که این طرح را انجام داده‌اند، بیانگر این است که در سال‌های اولیه به خصوص دوسال اول، این اقدام می‌تواند بار تورمی داشته باشد، زیرا به هرحال رند شدن قیمت‌ها باعث بروز تورم می‌شود اما اگر حذف چهار صفر با برنامه ریزی دقیق انجام شود تورم نیز قابل کنترل خواهد بود.

*نائب رییس اتاق ایران و چین