براساس گزارش «ایمپریال»، یافته‌ها نشان داد که بیمارانی که 4.4 کیلوگرم وزن خود را کاهش دادند، میزان قند خون آنها به میزان قابل توجهی بهبود یافت.

تحقیقات پیشین این دانشگاه نشان داد که یکی از دلایلی که جراحی معده در کاهش وزن، خوب عمل می‌کند این است که سه هورمون ویژه‌ از روده به میزان زیادی آزاد می‌شود. این ترکیب هورمونی به نام « GOP» اشتها را کاهش می‌دهد و باعث کاهش وزن و بهبود توانایی بدن در استفاده از قند جذب‌شده غذاها می‌شود.

در نتیجه محققان دریافتند که تزریق این هورمون می‌تواند به کاهش وزن و بهبود قند خون کمک کند.