به گزارش اقتصادآنلاین، نرخ فعلی این اسکناس برای فروش در صرافی بانکی ١١٩٥٠ و خرید آن ١١٨٥٠ تومان است.

قیمت هر اسکناس یورو نیز برای فروش ١٣٦٠٠ و برای خرید ١٣٥٠٠ تومان است.