قائم مقام وزیر راه و شهرسازی در طرح مسکن مهر گفت: بیش از ۲ میلیون واحد مسکن مهر در کشور وجود دارد که حدود یک میلیون و ۱۶۰ هزار واحد آن در دولت تدبیر و امید به مردم واگذار شده است.