اقتصاد آنلاین – فاطمه اکبرخانی؛ بر اساس اخبار واصله، ائتلاف جدیدی در اتاق تهران با نام “پیشگامان تحول” تشکیل شده که هدف آن رقابت با “ائتلاف برای فردا” است.

البته با توجه به این که برخی اعضای این گروه در میان اعضای اتاق بازرگانی از وجاهت بالایی برخوردار نیستند، امکان رقابت با “ائتلاف برای فردا” برای این گروه تقریبا نا ممکن است.