عصاری، مدیرعامل هلدینگ سرمایه گذاری معادن و فلزات در حاشیه رینوتکس ۲۰۱۹ در پاسخ به اقتصاد آنلاین گفت: بومی سازی تکنولوژی پیشرفته را با نخبگان جوان مد نظر ما است.