لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیس جمهور به عنوان نماینده جمهوری اسلامی ایران در مراسم تاجگذاری و آغاز به کار رسمی امپراطور جدید ژاپن در توکیو شرکت کرد.