برخورد یک دستگاه خودروی وانت پیکان با یک دستگاه کامیون در کیلومتر ۲۵ محور نیشابور به مشهد باعث فوت تنها سرنشین خودرو وانت پیکان شد. در۲۴ ساعت گذشته دوحادثه منجر به فوت دراین محور رخ داده است که به همت نجاتگران پایگاه امدادونجات بین شهری امام رضا(ع) نیشابور پوشش داده شده است.