به گزارش اقتصاد آنلاین، عباسعلی کدخدایی،سخنگوی شورای نگهبان در توئیت خود نوشت: اگر به حکم اصل 53قانون اساسی که تصریح دارد:«کلیه دریافت‌های دولت در حساب‌های خزانه داری کل متمرکز میشود و همه پرداخت‌ها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام میگیرد.»عمل شود، از بروز لایه‌های پنهانی در بودجه و مخفی کاری دستگاهها جلوگیری میشود.