مسابقات جهانی ماسل ورد گرجستان (17آذر 97) در تفلیس برگزار شد که در رشته پرورش اندام و در وزن 70کیلو گرم «علی بیت سیاح» از ایران توانست مدال طلای جهان را کسب کند.