10106 نفر در تحقیقات انجام شده شرکت کردند. آنها درباره غذای خود طی 24 ساعت، یک هفته، یک ماه و 12 ماه اخیر زندگی خود تعریف کرده و همچنین آزمایش برای کشف میزان پرفلوئور واکتان ‌سولفونیک اسید  در خون خود را سپری کردند.

معلوم شد میزان پرفلوئورواکتان‌سولفونیک اسید  در خون کسانی که غذای خانگی می  خوردند، بسیار کمتر است و در نتیجه احتمال ابتلای آنها به سرطان و دیگر بیماری ها  اندک می باشد.

 به گزارش اسپوتنیک به نقل از نشریه MedicalXpress، دانشمندان ثابت کرده اند که پرفلوئور واکتان ‌سولفونیک اسید می تواند باعث ابتلای انسان به بیماری های  سرطانی، امراض غده تروئید، تضعیف سیستم ایمنی، کاهش وزن در نوزادان و ناباروری شود.