باغ نظر که به نام‌های عمارت کلاه فرنگی، باغ موزه پارس و مقبره کریم خان نیز مشهور است در شیراز، خیابان کریمخان زند و روبروی ارگ کریمخانی قرار دارد. اگرچه این باغ قبل از دوران زندیه نیز وجود داشته، اما سامان دهی و احداث بناهای مختلف آن به دستور کریمخان زند صورت گرفته و به همین دلیل او را بانی این باغ می‌دانند. عمارت کلاه فرنگی در باغ نظر در سال 1316به موزه پارس تبدیل شد که اشیاء گوناگونی از دوران قبل و بعد از اسلام در آن دیده می‌شود. باغ نظر در سال 1314با شماره 244در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسید.
کد خبر:
۳۸۴۷۶۱


منبع :
ایرنا